Välkommen till

Avesta kammarmusikförening

Presentation av föreningen

Avesta kammarmusikförening är en ideell förening bildad av aktiva musiker och musikintresserade med syfte att främja kammarmusik, arrangera konserter och stimulera musicerande bland både ungdomar och vuxna i Avesta kommun och därmed sprida kunskap om musik, medvetenhet om musikepoker och musikens roll i samhället.

Föreningen anordnar en del konserter under året, där de aktiva medlemmarna, eller andra musiker medverkar.

Uppdaterat 2019-01-28.b

I Avesta kammarmusikförening kan du...

*     vara med och arrangera samt lyssna till konserter.

*   vara med och spela kammarmusik.

*   delta i resor till musikaliska utflyktsmål.

Välkommen att bli medlem

Årsavgiften  i Avesta Kammarmusikförening är 150 kr för enskild person eller 300 kr för en familj. Sätt in pengarna på vårt plusgiro 586167‑9 eller bankgiro 721‑3978. Ange namn, adress, tel och e-postadress.

e-mail: goran.edstrom[snabela]telia.com

Våra konsertlokaler är i de flesta fall tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och utrustade med hörselslinga